mosógép bekötés

Mosógép bekötés tanácsok

Mosógép bekötés tanácsok és márka független mosógép bekötés Budapesten és az agglomerációban megfizethető áron gyors határidővel, akár 1 – 2 munkanapon belül. Mosógép bekötés gyorsan szakszerűen számlával igazoltan. Minden típusú mosógép vagy mosogatógép bekötés és beüzemelés fix áron.

Mosógép bekötés Telefon: 06-30-410-7801

A mosógép bekötés helyén található elektromos hálózat, csapvíz és szennyvíz csatornák előkészítése minden esetben a megrendelő felelőssége. Az új mosógép elhelyezését és elektromos csatlakozásainak előkészítését kizárólag Képzett Szakemberrel végeztesse. A gyártó nem vállal felelősséget a képzetlen személy által végzett javítási munkák következtében létrejövő károkért.

A gép használata előtt távolítsa el a szállításhoz használt biztonsági csavarokat.

Csatlakoztassa a vízellátást

A gép üzemeltetéséhez a víznyomásnak 1 és 10 bar (0.1 – 1 MPa) közt kell lennie. Ha a víznyomás nagyobb, nyomáscsökkentő berendezést kell felszerelni. A gép megfelelő működéséhez 10-80 liter víznek kell átfolynia percenként. Magasabb víznyomás esetén iktasson be nyomáscsökkentő szelepet. Ne telepítse a készüléket olyan helyiségbe, ahol a hőmérséklet fagypont alá süllyedhet. A fagyott tömlők nyomás alatt felrobbanhatnak. Az elektromos vezérlőegység megbízhatósága fagypont alatt jelentősen lecsökkenhet. Ha a készülék kiszállítására télen, fagypont alatti hőmérséklet mellett kerül sor, a készülék használata előtt hagyja azt néhány óráig szobahőmérsékleten

A csomagban található speciális tömlőket erősítse a gépen található vízbeömlőkhöz. Húzza meg kézzel az anyákat. Az anyák megszorításához soha ne használjon szerszámot. Ne feszítse meg túlzottan a vízellátó tömlőt. A csatlakoztatás után nyissa ki teljesen a csapot és ellenőrizze, észlel-e szivárgást a csatlakozási pontokon. Amennyiben szivárgást talál, zárja el a csapot és távolítsa el az anyát. A tömítő ellenőrzését követően gondosan erősítse vissza az anyát. A szivárgások és a sérülések elkerülése érdekében tartsa elzárva a csapot, amikor a készülék nincs használatban.

Vízlevezető csatornához való csatlakoztatás, mosógép kifolyócső bekötés

A tömlő végét közvetlenül a lefolyóhoz vagy a kádhoz kell csatlakoztatni. Ellenőrizze, hogy a lefolyó tömlő ne legyen megcsavarodva vagy megtörve

mosógép lefolyó bekötési magasság

A tömlőt legalább 40, maximum 100 cm magasan kell csatlakoztatni. Amennyiben a tömlőt kevesebb, mint 40 centi választja el a padlótól, akkor a vízelvezetés nehézzé válik, a mosott ruhák pedig túlságosan vizesek maradhatnak. Ennek következtében, tartsa be az ábrán megadott magasságokat. Amennyiben a tömlő hossza túl rövid, csatlakoztasson hozzá egy eredeti hosszabbító tömlőt. A tömlő hossza soha nem haladhatja meg a 3,2 métert. A vízszivárgás elkerülése érdekében a hosszabbító cső és a gép lefolyócsöve közötti csatlakozást megfelelően kell megszorítani, hogy az ne jöjjön szét, és ne szivárogjon.

A lábak beállítása

mosógép bekötés

mosógép bekötése

A készüléket sima, kemény padlóra állítsa, vízszintesen, lábain megfelelően kiegyensúlyozva kell állnia. A lábak beállításával egyensúlyozza ki a gépet! Ellenkező esetben a gép elmozdulhat a helyéről, ami károkat okozhat. A készülék alatt a megengedett lejtés 1°. Ügyeljen arra, hogy mind a négy láb stabilan álljon a padlón, majd ellenőrizze, hogy a készülék teljesen vízszintben van-e (használjon vízmértéket). Ha a készülék vízszintben van, húzza meg szorosan a záróanyákat a készülék alapja felé forgatva. Az összes záróanyát meg kell húzni. Ha a készülék tetején átlós irányban lenyomja a széleket, a készülék nem mozdulhat el felfelé vagy lefelé (ellenőrizze mindkét irányt). Ha a készülék a tetőlemez átlós irányú mozgatására kileng, állítsa be újra a lábakat.

Elektromos csatlakoztatás

A terméket egy 16A-es biztosítékkal védett, földelt konnektorhoz csatlakoztassa.

Fontos biztonsági előírások

Ne próbálja meg üzemeltetni a készüléket, ha az sérült, nem megfelelően működik, részlegesen szét van szerelve, vagy valamely alkatrésze hiányzik vagy törött (beleértve a sérült kábelt és csatlakozódugót is).

Ezt a készüléket csak két embernek szabad szállítani és felszerelni, mivel csak így biztosítható a készülék biztonsága.

Ne telepítse a készüléket nedves, poros helyre. Ne telepítse, illetve tárolja a készüléket olyan helyen, ahol kedvezőtlen időjárási körülményeknek, például közvetlen napfénynek, szélnek, esőnek vagy fagypont alatti hőmérsékletnek lehet kitéve.

A leválás elkerülése érdekében erősen húzza meg a leeresztő tömlőt.

Ha a tápkábel sérült, vagy a fali aljzat meglazult, ne használja a tápkábelt.

Ne helyezze a berendezést zárható ajtó vagy tolóajtó, illetve a készülék oldalával átellenes zsanérral ellátott ajtó mögé úgy, hogy a készülék ajtajának nyitását ez korlátozza.

Ezt a készüléket földelni kell. Hibás működés vagy meghibásodás esetén a földelés az elektromos áram legkisebb ellenállás irányába történő elvezetésével csökkenti az áramütés kockázatát.

Csak földelt

A készülék földelésre szolgáló vezetőkábellel rendelkező tápkábellel és földelő hálózati csatlakozódugóval van felszerelve. A tápkábel hálózati csatlakozódugóját egy, a helyi törvényeknek és előírásoknak megfelelően telepített és földelt fali aljzatba kell csatlakoztatni.

A készülék földelésére szolgáló vezetőkábel helytelen csatlakoztatása áramütés kockázatával járhat. Ha nem biztos abban, hogy a készülék megfelelően van-e földelve, kérje szakképzett villanyszerelő vagy szervizmunkatárs segítségét.

Ne módosítsa a készülék hálózati csatlakozódugóját. Ha az nem illeszkedik a fali aljzatba, szakképzett villanyszerelővel szereltessen fel egy megfelelő aljzatot.

Ne használjon éles tárgyakat, például fúrót vagy tűt a kezelőegységek lenyomásához vagy leválasztásához.

Ne szerelje, illetve cserélje ki a készülék alkatrészeit. Bármilyen javítási, illetve karbantartási munkát kizárólag szakképzett karbantartó végezhet. A javításhoz vagy karbantartáshoz hivatalos, gyári pótalkatrészeket kell használni. A készülékkel új vagy a készülékhez mellékelt tömlőt használjon.

Használt tömlők alkalmazása vízszivárgáshoz vezethet, ami anyagi kárt okozhat. Ne nyúljon a készülékbe, amíg annak dobja, illetve agitátora mozog. Ügyeljen arra, hogy a készülék alatt és körülötte ne legyenek gyúlékony anyagok, például textilek, papírok, szőnyegek, vegyi anyagok stb.

Soha ne nyúljon a készülékbe üzemeltetés közben. Várja meg, amíg a dob teljesen megáll. A nem megfelelő használat tüzet vagy robbanást okozhat. Vízszivárgás esetén húzza ki a hálózati csatlakozódugót a konnektorból.